Pøbel (2015)

0

Adresse & Kontakt

Adresse:

Hausmanns gate 39 Oslo

GPS:

59.9186144, 10.7524628

Telefon:

-

Epost:

-

Kjøp i nettbutikk:

-

Få Veibeskrivelse

Ekstra info

Kunstner

Pøbel er en internasjonalt annerkjent norsk kunster, kjent fra flere kunstprosjekter, stedsutvikling, kunst i offentlig rom, gatekunst, og annen visuell kunst. Pøbel var en av de første gatekunstnerne i Norge, og har hatt en betydelig rolle i kunstsjangerens nasjonale etablering og utvikling. I 2006 startet Pøbel prosjektet «Øde dekor» hvor forlatte hus i Lofoten ble malt. Året etter ble artisten Dolk involvert og de omdøpte prosjektet til «Ghetto Spedalsk» og dekorerte et dusin hus forskjellige steder på øyene. Disse prosjektene ble av nasjonal interesse da dekorering av forlatte bygninger tok gatekunst fenomenet ut i distriktet og naturen, noe som skapte en debatt om hele kunstsjangeren. Prosjektene stimulerte også til en større politisk debatt relatert til fraflytting i distrikter, og bidro også til «Street Art Everywhere» bevegelsen som senere oppstod. Prosjektet ble også omtalt i New York Times. I 2012 utviklet Pøbel prosjektene videre og tok dem til Vardø der han sammen med Nordnorsk kunstnersenter arrangerte Komafest. I løpet av noen uker hadde Pøbel og et dusinvis andre kunstnere malt på flere forflatte bygninger i byen. Prosjektet hadde stor involvering fra lokalbefolkningen og førte til positive ringvirkninger for Vardø. I slutten av festivalen reiste Pøbel sammen med en lokalentreprenør en gammel buss som hadde vært eid av Vardøs eneste flyttebyrå og som hadde vært brukt når 50 % av Vardøs befolkning forsvant. Bussen ble satt opp ned i jorden, og inneholdt også en tidskapsel fra lokalbefolkningen. Bussen står igjen som et symbol på optimisme og håp, og knyttet sammen historien om fortiden og fremtiden. Mellom 2015-2019 fant Komafest New Chapter sted i Teriberka i Russland. Prosjektet involverte over årene mer enn 170 personer, der Pøbel med flere blant annet bygget et flyttbart bibliotek av en eldre Ural lastebil, bestående av personliger gjenstander og material fra hjem til Teriberkas befolkning som ble tvangsflyttet. Byen har i løpet av de siste 30 årene mistet 90 % av sine innbyggere. Komafest New Chapter konseptet satte, som Komafest i Vardø, fokus på konsekvensene av privatisering av naturresurser og endret distriktspolitikk. Komafest New Chapter er et lokalprosjekt men hadde også en relasjon til Vardø og Norge. Pøbel så på Teriberka som en fremtidsversjon av nord-norske kystbyer ettersom begge landene i stor grad fører samme type politikk, bare i forskjellig tempo. Pøbel har jobbet med et mute-konsept siden 2011 som inneholder arbeid blant annet i Kina, Japan, Peru, India, Russland, både i byer, distrikter og natur. I 2016 malte Pøbel i forbindelse med konseptet et Mute-symbol på stjernen til Donald Trump på Hollywood Walk of Fame i 2016, som ble dokumentert av Nima Taheri. I 2021 lanserte Pøbel planer om en 10 meter høy skulptur av Mute symbolet som skal plasseres på Jæren. Pøbel er fremdeles en aktiv kunstner.